Minisori, minifacle şi sateliţi

Mă scuzaţi, dar nu mă pot abţine. Citesc un comunicat al unei instituţii oficiale, cu epoleţi, din care aflu că: „În cagoria 1 sunt incluse numai obiectele pirotehnice de distracţie foarte mici, de tipul artificiilor (steluţe, lumânări scânteietoare, jerbe cu scântei, minifacle, minisori, inele de foc, sateliţi).” Parcă văd un puştan discutând cu o tanti…

Continue reading →